แทงบอลออนไลน์ ส.เพาะกายฯจัดอบรมการนวดนำไปใช้ดูแลนักกีฬา

แทงบอลออนไลน์

ดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรม ”การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของนักกีฬา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 24

แทงบอลออนไลน์ การอบรมในครั้งนี้มีขึ้นระหว่าง 15-17 มิ.ย. 59 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 24 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี, นำชัย รัตนพงษ์บัณฑิต, ขวัญจิต จินะกาศ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครี้งนี้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทั้ง 3 วัน ในวันแรกจะเป็นเรื่องกายวิภาคเบื้องต้นสำหรับการนวด, หลักและเทคนิคพื้นฐานในการนวดแบบสากล, ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานการนวดแบบสากล ส่วนวันที่สอง อบรมในเรื่องของปฏิบัติการนวดแบบสากลพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, การนวดแบบสากลเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และวันที่สาม การตรวจประเมินร่างกายก่อนการนวด, หลักการยึดเหยียดกล้ามเนื้อ, การยึดเหยียดกล้ามเนื้อรยางค์แขน ขา, การยืดกล้ามเนื้อคอบ่า และลำตัว

ด้าน นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เปิดเผยว่า โครงการอบรม ”การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของนักกีฬา ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มีความตั้งใจให้ผู้อบรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ได้เรียนรู้วิธีการในการดูแลกล้ามเนื้อพื้นฐาน ซึ่งวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 40 คน ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่ง มาเป็นวิทยากร รวมถึงฝ่ายกายภาพบำบัดของทางการกีฬาแห่งประเทศไทย เชื่อว่าเมื่ออบรมเสร็จแล้ว จะนำความรู้ไปช่วยในเรื่องของการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป